31/10/2012

Kaum-Kaum Yang Dibinasakan Allah S.W.TDi dalam al-Quran, banyak sekali diceritakan kisah umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah kerana mereka mengingkari utusan-Nya dan melakukan berbagai-bagai penyimpangan yang telah dilarang. Yang berikut ialah kaum-kaum yang dibinasakan.

Kaum Nabi Nuh


Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, namun yang beriman hanyalah sekitar 80 orang. Kaumnya mendustakan dan memperolok-olok Nabi Nuh. Lalu, Allah mendatangkan banjir yang besar, kemudian menenggelamkan mereka yang engkar, termasuk anak dan isteri Nabi Nuh (al-Ankabut: 14).

Kaum Nabi Hud

Nabi Hud diutus untuk kaum ‘Ad. Mereka mendustakan kenabian Nabi Hud. Lalu Allah mendatangkan angin yang dahsyat disertai dengan bunyi guruh yang menggegar hingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa (at-Taubah: 70, al-Qamar: 18, Fushilat: 13, an-Najm: 50, Qaf: 13).

Kaum Nabi Saleh

Nabi Saleh diutuskan Allah kepada kaum Tsamud. Nabi Saleh diberi sebuah mukjizat seekor unta betina yang keluar dari celah batu. Namun, mereka membunuh unta betina tersebut sehingga Allah menimpakan azab kepada mereka (al-Hijr: 80, Hud: 68, Qaf: 12).

Kaum Nabi Luth

Umat Nabi Luth terkenal dengan perbuatan homoseksual dan lesbian, iaitu hanya mahu berkahwin dengan pasangan sesama jenis. Kendati pun sudah diberi peringatan, mereka tak mahu bertaubat. Allah akhirnya memberikan azab kepada mereka berupa gempa bumi yang dahsyat disertai angin kencang dan hujan batu sehingga hancurlah rumah-rumah mereka. Kaum Nabi Luth ini akhirnya tertimbun di bawah runtuhan rumah mereka sendiri (al-Syu’ara: 160, an-Naml: 54, al-Hijr: 67, al-Furqan: 38, Qaf: 12).

Kaum Nabi Syuaib

Nabi Syuaib diutuskan kepada kaum Madyan. Kaum Madyan ini dihancurkan oleh Allah kerana mereka suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan. Apabila membeli, mereka minta dilebihkan dan apabila menjual selalu mengurangkan barangan. Allah pun mengazab mereka berupa hawa panas yang teramat sangat. Kendatipun mereka berlindung di tempat yang teduh, hal itu tidak mampu melepaskan rasa panas. Akhirnya, mereka binasa. (at-Taubah: 70, al-Hijr: 78, Thaaha: 40, dan al-Hajj: 44).

Selain kepada kaum Madyan, Nabi Syuaib juga diutus kepada penduduk Aikah. Mereka menyembah sebidang padang tanah yang pepohonannya sangat rimbun. Kaum ini menurut sebagian ahli tafsir disebut pula dengan penyembah hutan lebat (Aikah). (al-Hijr: 78, al-Syu’ara: 176, Shad: 13, Qaf: 14).

Firaun

Kaum Bani Israel sering ditindas oleh Firaun. Allah mengutus Nabi Musa dan Harun untuk memperingatkan Firaun akan azab Allah. Namun, Firaun malah mengaku sebagai tuhan. Firaun akhirnya maut di Laut Merah dan jasadnya tidak reput dan telah ditemui oleh ahli arkeologi moden. Hingga kini masih boleh disaksikan di muzium mumia di Mesir (al-Baqarah: 50 dan Yunus: 92).

Ashab Al-Sabt

Mereka adalah segolongan fasik yang tinggal di Kota Eliah, Elat (Palestin). Mereka melanggar perintah Allah untuk beribadah pada hari Sabtu. Allah menguji mereka dengan memberikan ikan yang banyak pada hari Sabtu dan tidak ada ikan pada hari lainnya. Mereka akhirnya dibinasakan dengan dilaknat Allah menjadi kera yang hina (al-A’raf: 163).

Ashab al-Rass

Rass adalah nama sebuah telaga yang kering airnya. Nama al-Rass ditujukan pada suatu kaum. Sesetengah riwayat mengatakan, nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Saleh. Namun, ada pula yang menyebutkan Nabi Syuaib. Sementara itu, yang lainnya menyebutkan, utusan itu bernama Handzalah bin Shinwan (ada pula yang menyebut bin Shofwan). Mereka menyembah patung. Ada pula yang menyebutkan, pelanggaran yang mereka lakukan karena mencampakkan utusan yang dikirim kepada mereka ke dalam sumur sehingga mereka dibinasakan Allah (al-Furqan: 38 dan Qaf : 12).

Ashab al-Ukhdudd

Ashab al-Ukhdud adalah sebuah kaum yang menggali parit dan menolak beriman kepada Allah, termasuk rajanya. Sementara itu, sekelompok orang yang beriman dicampakkan ke dalam parit yang telah dibakar, termasuk seorang wanita yang tengah menggendong seorang bayi. Mereka dikutuk oleh Allah SWT (al-Buruj: 4-9).

Ashab al-Qaryah

Menurut sebagian ahli tafsir, Ashab al-Qaryah (suatu negeri) adalah penduduk Antaqiyah. Mereka mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Allah membinasakan mereka dengan sebuah suara yang sangat keras (Yasin: 13).

Kaum Tubba’

Tubaa’ adalah nama seorang raja bangsa Himyar yang beriman. Namun, kaumnya sangat ingkar kepada Allah hingga melampaui batas. Maka, Allah menimpakan azab kepada mereka hingga binasa. Peradaban mereka sangat maju. Salah satunya adalah empangan air (ad-Dukhan: 37).

Kaum Saba

Mereka diberi berbagai kenikmatan berupa kebun-kebun yang ditumbuhi pepohonan untuk kemakmuran rakyat. Kerana mereka enggan beribadah kepada Allah walau sudah diperingatkan oleh Nabi Sulaiman, akhirnya Allah menghancurkan bendungan Ma’rib dengan banjir besar (Al-Arim). (Saba: 15-19).


Kepada yang kata Nabi Muhammad S.A.W sama macam mamat di kampung, mempermainkan hudud, membiarkan Kalimah Allah diperkotak-katikan, mengkafirkan sesama Islam, Keris tak tahu apa jadi kepada mereka ini.

K7L : Yang sesat akan tuduh orang lain kafir sebab nak tunjuk mereka betul..setuju?

Ini Jadinya Jika Syiah Dibiarkan Di Malaysia! - Part II: Syiah Halalkan Seks BebasArtikel sebelum ini :


Ini Jadinya Jika Syiah Dibiarkan Di Malaysia! - Part I

Syiah merupakan ajaran yang semakin berkembang dan menyelinap masuk secara halus dalam kalangan masyarakat kita khususnya golongan yang kurang pemahaman terhadap agama. Bahkan fahaman ini sudah mengambil tempat dalam kalangan orang politik dan cediakawan. Ini adalah bukti penyelewengan ajaran Syiah yang diambil daripada“Prosiding Seminar Ahli Sunnah dan Syiah Imamiyyah” 26-27 Disember 1992. Mengenai perkahwinan, yang mana syiah mengalakan pelacuran.
Nikah Mut’ah

 • Nikah Mut’ah- Perkahwinan mut’ah tidak memerlukan kepada saksi, wali dan perisytiharan (Tahdhib Al-Ahkam, J.7 hal 254; An-Nihayah, 849)
 • Ia boleh dilakukan antara seorang perempuan dengan lelaki di mana-mana sahaja, boleh dilakukan dengan perempuan Majusi, Nasrani, dan Yahudi dan dengan perempuan pelacur sekalipun seperti kata Khomeni di dalam kitabnya Tahrir Al-Wasilah, J.2 hal 292 dan tidak perlu disoal dan diambil tahu sama ada perempuan itu mempunyai suami atau tidak. - [Al-Nihayah al-Thusi, hal.489; Tahdhib al-Ahkam, J.7 hal 253]
 • At-Tusi meriwayatkan daripada Fadhal Maula Ahmad ibn Rasyad bahawa dia menceritakan kepada Ja’far As-Sadiq a.s, “ Bahawa aku telah berkahwin dengan seorang perempuan secara mut’ah setelah itu timbul dalam hatiku bahawa perempuan itu mempunyai suami. Maka aku menyelidiki keadaan yang sebenarnya. Tiba-tiba aku dapati memang benar dia mempunyai suami.” Dia (Ja’far) berkata, “kenapa kamu selidiki?” - [Tahdhib al-Ahkam, J.7 hal 253]
 • Abu Ja’far telah ditanya tentang sekurang-kurangnya umur perempuan yang boleh dilakukan mut’ah. Beliau menjawab, iaitu kanak-kanak yang tidak tertipu. Berkata perawi, aku pun berkata; semoga Allah mendamaikan anakmu, berapakah minima umur perempuan yang tidak tertipu? “ beliau menjawab, “10 tahun.” - [Al-Istibar, J.3 hal 145; Tahdhib Al Ahkam, J.7, hal 225; Al Furu’ Min al Kafi, J.5, hal 463]
 • Perempuan boleh dikahwini secara mut’ah mengikut Syiah tanpa had. Ia tidak terbatas sampai 4 orang sahaja, tetapi mengikut apa yang mereka riwayatkan daripada Ja’far al Sadiq, beliau ada berkata; “Berkahwinlah dengan mereka secara mut’ah walaupun sampai seribu orang kerana mereka itu termasuk di antara perempuan yang disewakan.” - [Al-Istibar, J.3 hal, 147; Tahdhib Al Ahkam, J.7 hal 259]
 • Berkenaan dengan jangka masa mut’ah itu boleh dilakukan dapat kita ketahui daripada riwayat yang dikemukakan oleh mereka daripada Abu Hasan Ali Muhammad al-Jawad bahawa beliau pernah ditanya; “Berapa lamakah sekurang-kurangnya tempoh mut’ah itu boleh dikukan? Adakah harus seseorang melakukannya dengan syarat sekali persetubuhan? Beliau menjawab “Ya, tetapi tidak mengapa tetapi bila selesai hendaklah memalingkan mukanya dan tidak memandang lagi (kepada perempuan itu)” - [Al- Furu’ Min al-Kafi J.5, Hal 460, Al-Istibsar J.3 hal 151].
 • Bahkan lebih daripada itu golongan Syiah berpendapat harus menyewakan faraj dan menghadiahkannya kepada sahabat handai. At-Tusi meriwayatkan daripada Abu Hasan bahawa dia berkata, “Aku bertanya kepada Abu Abdullah a.s tentang peminjaman faraj, dia menjawab, ‘tidak mengapa’ - [Al Istibsar, J.3 Hal 141].
Dengan pembohongan dan pendustaan sedemikian itu pada hakikatnya Syiah mahu membuka pintu pelacuran dan perhubungan seks secara bebas tanpa sebarang sekatan dengan seluas-luasnya. Mereka juga membenarkan seks luar tabii :

Mendatangi daripada Dubur – Lebih daripada itu golongan Syiah mengharuskan seseorang mengamalkan amalan kaum Lut dengan isterinya atas nama ahlul bait. Al-Kulaini meriwayatkan daripada Al-Rida bahawa beliau ditanya oleh Safwan bin Yahya:


“Salah seorang hamba bebasanmu menyuruh aku bertanya engkau.” (Al-Rida) berkata, “apa pertanyaan itu”. Aku berkata, “bolehkah seseorang mendatangi isterinya pada duburnya ?”. “Itu haknya”, berkata Safwan. Maka aku pun bertanya dia. “Adakah engkau melakukannya?” Al Rida menjawab “Kami tidak melakukannya”.[Al Furu Min al-Kafi J.5, Al-Istibsar, hal 243-244]

Tidak mustahil sesetengah pemimpin pembangkang yang dikesan sebenarnya mereka syiah menyokong LGBT dan seks bebas. Dah faham?

To be Continue

K7L : Syiah bahaya jika dibiarkan!..

Ritual Nak Jadi Dewasa - Perlu Minum Air Mani?Di sebuah kawasan pedalaman Papua New Guinea terdapat satu suku bernama Sambia. Suku ini memiliki ritual kedewasaan yang unik dan melampau. Pada permulaannya, anak lelaki yang berumur 7 tahun akan dipisahkan dari ibunya dan di tempatkan di sebuah pondok yang semuanya adalah budak lelaki. Kira macam asrama lelaki lah jugak.

Setelah dipisahkan dari ibu-ibu mereka dan wanita, mereka akan mengikuti beberapa ritual yang merbahaya. Yang pertama adalah penyedutan darah dari hidung dengan cara memasukkan rumput tajam ke dalam hidung kanak-kanak itu sampai darah mengalir dengan deras.

Dan kemudian anak-anak tersebut dipukul oleh lelaki dewasa. Yang kedua pula, budak-budak lelaki tersebut diharuskan meminum air sperma dari tetua-tetua adat suku Sambia. Tujuan dari ritual ini adalah untuk menguatkan anak-anak mereka dan mempersiapkan mereka untuk hidup sebagai lelaki sejati - malaysiasensasi.net

K7L : Serius aku geli!..

Hina Allah & Rasulullah Di Twitter? @QueenMutiaa Biadap!Pembaca boleh klik imej untuk baca apa yang telah si biadap ini tweet. Inilah kesan dakyah yang biasa Keris tengok melalui penghinaan daripada barat. Cuma ia macam diterjemahkan kepada bahasa melayu.

Kalau baca tulisan tweetnya, anda akan perasan dia bukan orang melayu. Tak kisah siapa tapi ini jelas satu penghinaan kepada Allah dan Rasulullah melalui laman media sosial. 

Keris tidak pandang remeh kerana jika ada yang naif membaca tweet tersebut, tidak mustahil mereka akan terpengaruh. Bahaya kerana ia terang tetapi halus. Kepada sesiapa yang berkenaan. Sila ambil tindakan!

K7L : Makin hari makin ramai yang berani untuk menjadi biadap..kenapa? #SUARAMyASS

6 Soalan Yang Nik Aziz Pun Tak Mampu JawabPernah dengar cerita tentang 6 soalan yang umat Islam boleh dapat manfaat jika memahaminya?


Suatu hari, Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya lalu beliau bertanya :

1. Imam Ghazali = ”Apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?"

Murid 1 = ”Orang tua“
Murid 2 = ”Guru“
Murid 3 = ”Teman“
Murid 4 = ”Kaum kerabat“

Imam Ghazali = ”Semua jawapan itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita ialah MATI. Sebab itu janji Allah bahawa setiap yang bernyawa pasti akan mati ( Surah Ali-Imran :185)".

2. Imam Ghazali = ”Apa yang paling jauh dari kita di dunia ini?”

Murid 1 = ”Negeri China“
Murid 2 = ”Bulan“
Murid 3 = ”Matahari“
Murid 4 = ”Bintang-bintang“

Iman Ghazali = ”Semua jawapan itu benar. Tetapi yang paling benar adalah MASA LALU. Bagaimanapun kita, apapun keadaan kita, tetap kita tidak akan dapat kembali ke masa yang lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini, hari esok dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Agama”.

3. Iman Ghazali = ”Apa yang paling besar didunia ini?”

Murid 1 = ”Gunung“
Murid 2 = ”Matahari“
Murid 3 = ”Bumi“


Imam Ghazali = ” Semua jawapan itu benar, tapi yang besar sekali adalah HAWA NAFSU (Surah Al A’raf: 179). Maka kita harus hati-hati dengan nafsu kita, jangan sampai nafsu kita membawa ke neraka.”

4. IMAM GHAZALI” Apa yang paling berat didunia? “

Murid 1 = ”Baja“
Murid 2 = ”Besi“
Murid 3 = ”Gajah“


Imam Ghazali = ”Semua itu benar, tapi yang paling berat adalah MEMEGANG AMANAH (Surah Al-Azab : 72 ). Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah SWT meminta mereka menjadi khalifah pemimpin) di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya berebut-rebut menyanggupi permintaan Allah SWT sehingga banyak manusia masuk ke neraka kerana gagal memegang amanah.”

5. Imam Ghazali = ”Apa yang paling ringan di dunia ini?”

Murid 1 = ”Kapas”
Murid 2 = ”Angin“
Murid 3 = ”Debu“
Murid 4 = ”Daun-daun”

Imam Ghazali = ”Semua jawapan kamu itu benar, tapi yang paling ringan sekali didunia ini adalah MENINGGALKAN SOLAT . Gara-gara pekerjaan kita atau urusan dunia, kita tinggalkan solat“

6. Imam Ghazali = ”Apa yang paling tajam sekali di dunia ini?“

Murid- Murid dengan serentak menjawab = ”Pedang“

Imam Ghazali = ”Itu benar, tapi yang paling tajam sekali didunia ini adalah LIDAH MANUSIA. Kerana melalui lidah, manusia dengan mudahnya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri“K7L : Tak salah kalau kita faham kisah ini dengan betul..

Kini Blogger Seks Alvin Tan & Vivian Lee Dibenarkan Beri Takzkrah?

  

@TMS_UMB ada menyebut tentang perkara ini semalam. Ya! Tidak mustahil mereka berdua ini diberi kelonggaran oleh Pakatan untuk berceramah kelak. Kenapa tidak jika Anwar Ibrahim dibenarkan beri tazkirah di Bukit Beruntung tempohari. 


Sudahkan menjadi pemimpin pun dia tidak layak, inikan pula sebagai pemberi tazkirah kepada jemaah yang hadir? Tidak pasti samada dia menjadi imam atau tidak tetapi apa yang mahu ditekan di sini adalah dia tidak layak.


Nampaknya Pakatan sudah semakin hilang akal dan terdesak sehinggakan pemimpin yang ada masalah moral dan bertentangan akhlaknya dengan Islam diberi tugas untuk memberi tazkirah. Memang mereka ini tak tahu apa itu akhlak ke?

K7L : Kalau pemimpin berzina pun dah bagi tazkirah..haluan dah lari bro..

@KhairyKJ - #AES Diterima Kebaikannya Tetapi Mohon Ditangguh Untuk Dikaji Semula
Terima kasih kepada Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Khairy Jamaluddin kerana mendengar dan berani memutuskan pandangan berhubung isu AES... dimana Pemuda terima kebaikan AES akan tetapi kerajaan juga perlu mendengar rungutan dari rakyat tentang soal pelaksanaannya dari segi lokasi kamera, had laju laluan tertentu, jarak pemberitahuan kamera AES.

Diatas sebab-sebab tersebut pemuda UMNO desak kerajaan tangguhan pelaksanaan AES dan kaji semula pelaksanaannya.


KUALA LUMPUR 30 Okt – Pemuda UMNO hari ini menuntut dan mendesak kerajaan menangguhkan pelaksanaan Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) dan mengkaji semula pelaksanaan sistem berkenaan kerana terdapat banyak rungutan dan persoalan mengenai sistem tersebut.

Ketuanya, Khairy Jamaluddin berkata terdapat banyak pandangan serta maklum balas daripada akar umbi mengenai sistem berkenaan dan pergerakan itu berharap mesyuarat kabinet pada minggu ini dapat membincangkan dan membuat keputusan berdasarkan desakan pergerakan itu.

Menurut beliau pihaknya telah membincangkan perkara berkenaan secara pro dan kontra dan kesimpulannya pergerakan itu mendapati terdapat banyak kelemahan yang ada pada sistem AES itu.

“Banyak rungutan mengenai lokasi kamera berkenaan…. Ada pandangan orang awam yang katakan lokasi itu tidak mencerminkan kebarangkalian berlakunya kemalangan. Banyak rungutan kawasan tersebut bukanlah kawasan yang dianggap tidak selamat atau bukan kawasan hitam.

“Keduanya ada tempat yang mana kamera diletakkan had lajunya tidak praktikal.. had laju rendah untuk diletakkan kamera dan banyak kenderaan yang melepasi had laju tersebut tanpa timbulkan masalah keselamatan. Ketiganya jarak kamera terlalu dekat dengan kawasan tertentu yang mana kawasan itu mudah untuk melepasi had laju.

“Kesimpulannya kami dapati bahawa ada banyak kelemahan pada sistem AES ini dan bukan kami tidak setuju kerana pada dasarnya sistem automatik adalah sistem yang baik,” katanya.

Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengeruskan mesyuarat Exco Pemuda UMNO, di sini, hari ini.

Khairy yang juga Pengerusi Pemuda Barisan Nasional (BN) seterusnya menambah sekiranya sistem berkenaan hendak dilaksanakan selepas ini, kerajaan perlulah mengkaji beberapa aspek seperti lokasi, had laju dan mengadakan pendidikan umum.

“Bukan kita tidak sokong AES ini untuk jalan raya menjadi lebih selamat dan kami memahami bahawa ini tidak menghalalkan mereka yang melanggar undang-undang tidak dibawa pengadilan….AES menimbulkan banyak masalah.

“Jadi Pemuda desak kerajaan tangguhkan pelaksanaan AES dan kami harap mesyuarat jemaah menteri pada minggu ini dapat membincangkan perkara ini dan membuat keputusan atas permintaan dan desakan kami,” katanya.

Dalam pada itu Khairy turut memberitahu Pemuda UMNO dan Pemuda BN akan berperanan sebagai pemduah cara dalam usaha membantu proses pendaftaran Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M).

“Kita buat perkara ini atas semangat kesukarelaan sendiri dan tidak diminta oleh mana-mana pihak. Cuma kami dapati bahawa pengedaran BR1M kepada penerima baru terutama golongan bujang yang tidak tersenarai dalam BR1M pertama perlu kita permudahkan proses dan membantu mereka.

“Saya dah minta setiap bahagian edar borang dan skuad utusan pemuda pergi ke kawasan kilang-kilang, kawasan orang orang muda dan sasaran kita adalah 2,000 setiap bahagian. Kita akan pergi ke kawasan yang ramai orang muda untuk edarkan borang dan sekiranya perlu akan kutip dan hantar borang BR1M 2.0 ke LHDN.

“Walaupun borang ini mudah dimuat turun menerusi internet, boleh diisi secara elektronik tetapi contohnya ramai pekerja kilang yang tidak sempat untuk isi secara elektronik dan kami akan hantar Skuad Utusan Pemuda untuk bawa borang berkenaan kepada mereka yang layak,” katanya.

Sumber: http://www.rembau.com.my

Keris mengambil pendekatan yang mudah. Semuanya adalah mengenai penerimaan rakyat terhadap sistem itu. Kena ada pemberitahuan yang lebih meluas. Kempen mungkin, asalkan rakyat faham mengapa ia perlu dilaksanakan. 

Kalau kita tengok, lokasi kamera #AES pun macam tidak kena pada tempatnya. Keris tidak menolak #AES memang bagus dan banyak kebaikannya tetapi rakyat yang kena saman. Jadi kita kaji dan terangkan kepada rakyat. Mudahkan?

K7L : UMB jugak salah?..haha..biasa pembangkang salahkan UMNO..ini orang salahkan UMB pulak..ceh..UMB pun UMNO jugak bro!..

30/10/2012

Janji-Janji Nik Aziz Yang Ditepati Di KelantanIni Jadinya Jika Syiah Dibiarkan Di Malaysia! - Part I : Mengkafirkan Para Sahabat


Kerana artikel Mat Sabu Ziarah Syiah Di Syria, Keris diminta oleh beberapa rakan untuk berkongsi maklumat mengenai syiah dan bahayanya syiha. Keris kongsi dari beberapa sumber untuk makluman pembaca.

Pada Siri I ini, Keris lebih mahu pembaca tahu di Malaysia sudah wujud syiah dan sedang menular. Mat Sabu yang terang-terang, ada juga yang hilang taqqiyyahnya kerana mahu mengkafirkan sunni.

Gambar di bawah menunjukkan pendirian syiah di Malaysia.


Terima kasih kepada blogger Pistol Nakal kerana printscreen tersebut. Sudah lihat kesesatan mereka yang jauh tersasar daripada syari'ah Islam?


Ketua Dewan Pemuda PAS pernah kata mereka terima syiah dalam PAS, jadi bukankah syiah kini telah menyusup ke dalam politik pembangkang? [Klik Sini]

To Be Continue..

K7L : Syiah bahaya jika dibiarkan..

Propaganda Barat - Hina Kalimah Allah Dengan Perempuan Lucah!Keris terima emel daripada seorang rakan facebook. Ia berkenaan model-model yang menangkap gambar lucah untuk para tentera yang bertugas di luar negara. Kurang ajarnya mereka menggunakan bendera yang ada lambang Allah.

Difahamkan mereka berasal daripada US. Dah nampak motif mereka? Menghina dan memberi dakyah secara halus kepada seluruh dunia. Ini satu bentuk penghinaan yang tidak disedari dan alasan yang digunakan itu hanay bendera sebuah negara.

Terfikirkah kita mengapa mereka tidak memegang bendera US? Mengapa mesti bendera Iraq? Fikirlah..

K7L : Biadap dan kurang ajar kan?..semakin hari semakin berani mereka menghina baik secara halus atau terbuka..

MB Selangor Beri Kasih Sayang Dengan Beli Remote TV?
Ini cara Khalid Ibrahim tunjuk kasihnya kepada rakyat Selangor? Dengan hanya membeli sebuah remote tv di pasar malam? Memang failed PKOM yang ditugaskan untuk buat propaganda ini.

Haha. Lawaknya MB Selangor tak ada apa-apa sangat, yang melebihnya unit PKOM atau unit propaganda. Tersyok sendiri pulak! Apa kau ingat dengan beli remote sudah boleh buat air naik di empangan?


Tengok ayat syok sendiri ini? PKOM Serdang kot. Tak kisah siapa tapi mereka sepatutnya perlu 'berkomunikasi' dengan MB Selangor pasal #IsuAirSgor yang sedang meruncing. Air empangan dalam keadaan membimbangkan. 

#Langat2 bila nak buat?

K7L : Air lagi penting daripada remote tu lah!..

Senarai 399 Orang Ternama Yang Memeluk Islam!Semalam Keris terbaca tentang artikel ini di blog Gelombang Kick. Menyenaraikan mereka-mereka yang terkenal dan memeluk agama Islam. Alhamdulillah.

Dari agama Kristian

 1. Abdul-Karim al-Jabbar (Sharmon Shah) - bekas pemain NBA
 2. Abdullah Beg of Kartli - pemeluk Georgian ke dalam Islam yang menjadi seorang claimant pada kerajaan Kartli.
 3. Abel Xavier - bekas pemain bola sepak Portugis yang masuk Islam dengan nama barunya Faisal.
 4. Abu Tammam - penyajak Arab abad ke-9 lahir kepada ibu bapa Kristian.
 5. Abu Usamah - Imam kelahiran Amerika Green Lane Masjid di Birmingham, UK. Dituduh mendakwah kata-kata benci terhadap orang bukan Islam di sebuah dokumentari Televisyen UK.
 6. Adam Gadahn (lahir Adam Pearlman) - seorang spokesman Bahasa Inggeris al-Qaeda. Homeschooled Christian.
 7. Adam Neuser - seorang pastor Lutheran Jerman yang mengkritik tanggapan tritunggal dan telah dipenjarakan berikutnya.
 8. Ahmad Faris Shidyaq - seorang sarjana, penulis dan wartawan Lubnan
 9. Ahmad Rashād – olah raga pemenang anugerah Emmy (kebanyakannya dengan NBC Sports) dan bekas peneriam luas futbal Amerika.
 10. Ahmad Thomson - peguam dan penulis British dan juga seorang anggota gerakan Murabitun.
 11. Akhenaton - penyanyi rap dan pengeluar Perancis hip hop Perancis.
 12. Allahverdi Khan – Jeneral dan negarawan keturunan Georgia
 13. Alexander Litvinenko - bekas pegawai FSB memasuki Islam di ranjang kematiannya.
 14. Alexander Russell Webb - Bekas Presbyterian. American journalist, newspaper owner, and former Consul-General of the U.S.A. in the Philippines.
 15. Aminah Assilmi - seorang bekas pendakwah Southern Baptist, dia memasuki Islam pada 1977 di kolej ketika cuba memasuki sesetengah umat islam ke dalam agama Kristian.
 16. André Carson - bekas Baptist, Muslim kedua berkhidmat di United States Congress.
 17. Anselm Turmeda - seorang penulis Majorcan dan seorang Franciscan friar
 18. Art Blakey - ahli muzik Jazz Amerika.
 19. Aukai Collins - berperang di Chechnya, FBI informant yang diupah, penulis sebuah buku autobiografi.
 20. Anthony Mundine - bekas pemain liga ragbi Australia untuk St George Illawarra Dragons dan kini seorang peninju
 21. Anthony Small - peninju profesional
 22. Sir Archibald Hamilton, 5th Baronet - seorang British
 23. Atik Sinan - seorang arkitek Greek untuk Uthmaniyyah.
 24. Badr al-Din Lu'lu', seorang Armenia yang memasuki Islam dan penggati kepada para pemerintah Zangid Mosul.
 25. Benjamin Chavis - bekas ketua yang berkontroversi NAACP, memasuki Nation of Islam.
 26. Bernard Hopkins - peninju Amerika.
 27. Betty Shabazz - isteri Malcolm X; bekas Metodis.
 28. Bilal Philips - sarjana dan penulis Islam.
 29. Bruno Metsu - pelatih Perancis pasukan Senegal di Piala Dunia FIFA 2002.
 30. Bryant Neal Vinas - menyertai dalam dan menyokong rancangan al-Qaeda di Afghanistan
 31. Colleen LaRose - warga Amerika dituduh dengan jenayah berkaitan pengganasan.
 32. Chris Eubank - peninju British.
 33. Christian Gonzalez - pemain bola sepak Indonesia-Uruguay. Dia mengubah namanya ke Mustafa Habibi Gonzalez.
 34. Claude Alexandre de Bonneval atau Humbaracı Ahmet Paşa adalah seorang bangsawan Perancis abad ke-18.
 35. Count Cassius- aristokrat Visigoth yang mengasaskan dinasti Banu Qasi dari para pemerintah Muladi.
 36. Daniel Maldonado - Islamis Amerika dihukum di Amerika Syarikat pada tuduhan berlatih dengan al-Qaida di Afrika Timur. Dibesarkan Katolik.
 37. Danilo Fernando - Pemain bola sepak Brazil. Dia mengubah namanya ke Muhammad Danilo Fernando.
 38. Danny Thompson - pemain double bass Inggeris yang masuk Islam dari Katolikisme.
 39. Danny Williams - peninju British.
 40. David Belfield - orang Amerika, melarikan diri ke Iran selepas membunuh Ali Akbar Tabatabai, seorang pembangkang Iran.
 41. David Benjamin Keldani, seorang paderi Katolik.
 42. Dave Chappelle - ahli komedi dan bintang televisyen.
 43. Dawud Wharnsby-Ali (David Wharnsby) - Penyanyi dan penyair dari Kanada.
 44. Elsa Kazi - German writer of one-act plays, short stories, novels and history, and one of the greatest poets of her time.
 45. Erekle I of Kakheti – pemeluk Islam dari Georgia yang memerintah kerajaan Kakheti dan Kartli.
 46. Éric Abidal (mengubah namanya ke Bilal) - pemain bola sepak Perancis, kini bermain untuk FC Barcelona, masuk Islam selepas perkahwinan.
 47. Everlast - pemain rap dari kumpulan House of Pain hip-hop Ireland-Amerika, masuk Islam dari Katolikisme.
 48. Farqad as-Sabakhi - seorang pendakwah Islam Armenia yang terdahulunya Kristian dikenali dengan ilmu kitab Yahudi-Kristian.
 49. Franck Ribéry- seorang pemain bola sepak Perancis. Namanya selepas masuk Islam adalah Tarek.
 50. Firouz - seorang Kristian Armenia yang masuk Islam yang berkhidmat sebagai seorang pengintip untuk Bohemund sewaktu Perkepungan Antioch.
 51. Gabriele Torsello - wartawan foto lepas Italian berasas di London yang telah diculik di Provinsi Helmand, Afghanistan.
 52. Gauhar Jaan - Penyanyi India British.
 53. George XI of Kartli - Komander Saffavid .
 54. Germaine Lindsay - salah seorang dari pengganas bunuh diri dalam pengeboman London 7 Julai 2005 di mana 52 orang dibunuh.
 55. Hamza Yusuf - pemeluk Islam Amerika dari Ortodoks Greek ke Islam Sunah Waljamaah; pengasas sama Zaytuna College.
 56. Hedley Churchward - English painter.
 57. Hersekzade Ahmed Pasha - lahir kepada sebuah keluarga Kristian Croatia, dia adalah seorang jeneral dan negarawan Uthmaniyyah dari Hercegovina.
 58. Ian Dallas - Shaykh Dr. Abdalqadir as-Sufi — shaykh Sufi berketurunan Scotland.
 59. Ibn Jazla – seorang doktor abad ke-11 dan Kristian masuk Islam yang kemudian menulis untuk menyangkal doktrin-doktrin agama Kristian.
 60. Ibrahim Bey - seorang Egyptian Mamluk dari asal-usul Kristian Georgia.
 61. Ibrahim Muteferrika (nama asal tidak dikenali) - Dari Agama Kristian Unitarian, sebuah contoh awal penerbit dan pencetak Islam.
 62. Ilie II Rareş – putera Moldavia.
 63. Ingrid Mattson – sarjana Kanada dan presiden kini Masyarakat Islam Amerika Utara (2006) masuk Islam dari Katolikisme.
 64. Isabelle Eberhardt - dari Kristian Lutheran, penjelajah & penulis abad ke-19.
 65. Ismael Urbain - wartawan dan penterjemah Perancis.
 66. Ivan Aguéli (Johan Agelii) - pelukis masyhur Sweden.
 67. Iyasu V - maharaja Ethiopia.
 68. C. Jack Ellis - Datuk bandar Macon, Georgia.
 69. Jacques-Francois Menou - jeneral Perancis dibawah Napoleon Banoparte.
 70. James Yee - bekas Lutheran dan bekas pendeta Islam tentera A.S.
 71. Jermaine Jackson (Muhammad Abdul Aziz) - bekas anggota The Jackson 5.
 72. Joe Tex - Penyanyi Soul dan artis rakaman.
 73. Johann Ludwig Burckhardt adalah seorang pengembara dan ahli oriental Switzerland.
 74. St. John Philby - Arabist, explorer, writer, and British colonial office intelligence operative; converted from Anglicanism.
 75. John Tzelepes Komnenos - Pemimpin Byzantine dari Orang Greek.
 76. John Walker Lindh - Digelar "Taliban Amerika" , masuki Islam dari Katholik.
 77. John Whitehead – seorang penyanyi, penulis lagu, dan pengeluar rakaman Amerika.
 78. John Nelson - Orang Inggris pertama direkodkan memeluk Islam.
 79. Joseph Thomas – seorang pemeluk Islam Australia, dibebaskan dari tuduhan penggansan, diletak bawah perintah kawalan di bawah Akta Anti-Pengganasan Australia 2005, kini tertunda siding mahkamah semula.
 80. Józef Bem – jeneral Poland, seorang Pasha Uthmaniyyah dan seorang perwira negara Poland dan Hungary.
 81. Judar Pasha – penakluk Empayar Songhai.
 82. Kareem Abdul-Jabbar (Lew Alcindor) – pemain bola keranjang yang telah bersara dan NBA's all-time leading scorer.
 83. Keith Ellison - American, Mewakili Minnesota's 5th congressional district, Muslim pertama dipilih ke United States Congress, asal Katholik.
 84. Kevin Barrett - Pensyarah universiti dan ahli Scholars for 9/11 Truth.
 85. Khaled Edward Blair - Peguam bela British, mengahwini Puteri Badiya bint El Hassan dari Jordan.
 86. Khalid Yasin - Executive Director of the Islamic Teaching Institute, and a Shaykh currently residing in Australia.
 87. Knud Holmboe - Danish journalist and explorer converted From Catholicism.
 88. Koca Yusuf Pasha - a Georgian Grand Vizier of the Ottoman Empire who also served as the governor of Peloponnese.
 89. Kumba Ialá - a Guinea - Bissau politician who converted in 2008.
 90. Dolores "LaLa" Brooks - Pemuzik Amerika.
 91. Leo of Tripoli - seorang Byzantine Greek yang beralih arah dan membebaskan 4000 tahanan Muslim semasa menyerang bandar Byzantine,Thessalonica.
 92. Loon - Penyanyi rap dari Amerika.
 93. Lee Hughes - Pemain bola sepak professional, sekarang bermain untuk Notts County F.C.
 94. Lauren Booth - A journalist Former British Prime Minister Tony Blair's sister-in-law in 2010.
 95. Mahmoud Abdul-Rauf (Chris Jackson) - bekas pemain bola keranjang.
 96. Marcio Souza Da Silva - Pemain bola sepak dari Brazil.
 97. Markus Horison - Penjaga gawang pasukan Indonesia. Menukar namanya kepada Muhammad Markus Haris Maulana.
 98. Marmaduke Pickthall - Penterjemah Al-Quran yang terkenal.
 99. Mario Scialoja - Duta Itali dan presiden World Muslim League.
 100. Matthew Saad Muhammad (sebelum Matthew Franklin) - bekas peninju, memeluk dari Katholik.
 101. Michael Muhammad Knight - Penulis, pengarang novel, dan wartawan dari Amerika.
 102. Mike Tyson - Peninju Amerika
 103. Mihnea Turcitul - was a Prince (Voivode) of Walachia. Converted from Eastern Orthodox Christianity.
 104. Mirza Malkam Khan - seorang Iranian Armenian proponent of Freemasonry who was active during the period leading up to the Iranian Constitutional Revolution.
 105. Mleh, Prince of Armenia - seorang Armenia yang memeluk Islam dari Katholik. he was the eighth lord of Armenian Cilicia.
 106. Mohammad Yousuf - Pemain kriket dari Pakistan. Dikenali kerana memegang rekod dunia untuk ujian masa bagi satu musim, memeluk Islam dari Katholik.
 107. Mohammed Knut Bernström - Duta Sweden ke Veneuzela (1963–1969), Sepanyol (1973–1976) dan Maghribi (1976–1983).
 108. Mohammed Zakariya - an American master of Arabic calligraphy, best known for his work on the popular Eid U.S. postage stamp.
 109. Moralı Enişte Hasan Pasha - Orang Greek Uthmaniyyah yang dilantik menjadi Grand Vizier.
 110. Muhammad Abd-al-Rahman Barker (Philip Barker) - professor of Urdu, former chair of the University of Minnesota's Department of South Asian studies and creator of the Tékumel fantasy world.
 111. Muhammad Ali (sebelum Cassius Clay), peninju Amerika terkenal, memasuki daripada Baptist to The Nation of Islam to sufism Islam. famous boxer.
 112. Muhammed al-Ahari lahir 6 Januari, 1965 sebagai Ray Allen Rudder adalah seorang pengarang esei, ulama, dan penulis topik berkenaan Islam Amerika, Kumpulan Nasionalis Hitam, kumpulan ajaran sesat, dan fahaman pemujaan sihir moden.
 113. Murad Wilfred Hofmann - pegawai NATO, memeluk dari Katholik.
 114. Nicolas Anelka - Pemain bola sepak dari Perancis.
 115. Nuh Ha Mim Keller - dari Katholik ke agnosticism ke Sunni Islam, juga seorang ulama.
 116. Olu Dara (born Charles Jones III in Natchez, Mississippi on 12 January 1941) is an American cornetist, guitarist and singer.
 117. Omar Bongo - Gabonese, President of Gabon.
 118. Omar Hammami - American-born member of the Somali Islamist paramilitary group al-Shabaab. Known by the nom de guerre Abu Mansoor Al-Amriki.
 119. Omar Pasha - Ottoman general. Converted from Serbian Orthodoxy.
 120. Omar Sharif - Egyptian actor who converted from Catholicism.
 121. Pargalı İbrahim Pasha - born to a Christian Greek family, he was the first Grand Vizier in the Ottoman Empire appointed by Suleiman the Magnificent.
 122. Peter Murphy - vocalist of the goth/rock group Bauhaus, converted from Catholicism.
 123. Pierre Vogel - German Islamic preacher and former professional Boxer.
 124. Poncke Princen - Dutch soldier, later human rights activist, converted From Catholicism.
 125. Preacher Moss - Former Baptist, American comedian and comedy writer.
 126. Raghib Pasha - was a Greek Ottoman politician who served as Prime Minister of Egypt and who converted to Islam from Christianity.
 127. Radu cel Frumos - was the younger brother of Vlad Ţepeş (Dracula) and prince of the principality of Wallachia, converted From Catholicism.
 128. René Guénon - French Author in the field of metaphysics, converted From Catholicism.
 129. Richard Colvin Reid - shoe bomber (convicted terrorist).
 130. Richard Thompson - British musician, best known for his guitar playing and songwriting.
 131. Robert of St. Albans - an English templar knight who converted to Islam from Christianity in 1185 and led an army for Saladin against the Crusaders in Jerusalem.
 132. Robert D. Crane is the former adviser to the late President Richard Nixon, and is former Deputy Director (for Planning) of the U.S. National Security Council.
 133. Robin Padilla - Filipino actor.
 134. Roger Garaudy - French philosopher, converted From protestant.
 135. Ronald Bell or Khalis Bayyan (born 1 November 1951, Youngstown, Ohio) is an American singer, composer and saxophonist.
 136. Rowland Allanson-Winn, 5th Baron Headley - British soldier and peer.
 137. Rudolf Carl von Slatin - Anglo-Austrian soldier and administrator in the Sudan. Later reverted to Catholicism.
 138. Ruqaiyyah Waris Maqsood - British author, converted from Protestantism.
 139. Ryan G. Anderson - former Lutheran, convicted of charges of espionage for Al Qaeda.
 140. Ryan Harris- football player for the Denver Broncos.
 141. Salman the Persian A convert from Christianity who was previously Zoroastrian.
 142. Sana al-Sayegh, dean of the Science and Technology Faculty at Palestine International University, converted to Islam in August 2007. Fatah has accused its political rival Hamas of forcing the professor to convert from Christianity, a charge Hamas denies.
 143. Sarah Joseph - commentator on women's issues and founder of emel magazine, converted From Catholicism.
 144. Brad Terrence Jordan ("Scarface") - American rapper.
 145. Shah Shahidullah Faridi - Writer of German descent born to a Christian family.
 146. Sheila Musaji - founder of The American Muslim magazine.
 147. Silma Ihram - formerly a born again Baptist who is an Australian pioneer of Muslim education in the West, founder and former school Principal of the 'Noor Al Houda Islamic College', campaigner for racial tolerance, and Author.
 148. Siraj Wahaj - Former Baptist. African-American Imam
 149. Snoop Dogg - Rapper, Joined Nation Of Islam.
 150. Suhaib Webb - American Islamic activist and speaker.
 151. Suleiman Pasha - French-born Egyptian commander.
 152. T. B. Irving - An American scholar, author and translator.
 153. Tariq Abdul-Wahad (Olivier Saint-Jean) - originally from France, former basketball player for the Mavericks and Kings.
 154. Tawana Brawley (changed her name to Maryam Muhammad) - African American woman noted for claiming to have been raped by several white men, a claim determined to be a fabrication by a grand jury. Later in life she converted to Islam.
 155. Tekuder - Mongol leader of the Ilkhan empire who was formerly a Nestorian Christian.
 156. Thomas J. Abercrombie - photographer.
 157. Timothy Winter - prominent British Islamic thinker and scholar, and a lecturer in Islamic studies in the Faculty of Divinity at the University of Cambridge.
 158. Torquato Cardilli - Italian ambassador, converted From Catholicism.
 159. Vincenzo Luvineri - American rapper and the lyricist behind the Philadelphia underground hip-hop group Jedi Mind Tricks, converted From Catholicism.
 160. Wadih el-Hage born to a Maronite Christian family in Sidon, Lebanon, a former al-Qaeda member.[kutipan diperlukan]
 161. William Abdullah Quilliam - 19th century British poet, ambassador and journalist.
 162. Willie Brigitte - French convert to Islam who associated with al-Qaeda in Pakistan and was possibly involved in a plot to conduct a terrorist operation in Australia.
 163. Wojciech Bobowski - raised Protestant, he was a Polish musician and translator of the Bible into Ottoman Turkish.
 164. Yahiya Emerick - sarjana Islam Amerika, Presiden Yayasan Islam Amerika Utara, masuk Islam dari Protestantisme.
 165. Yasin Abu Bakr (Lennox Philip) - dari Trinidad and Tobago, bawah sidang mahkamah selepas kup percubaan pada 9 Mac 2006.
 166. Yusuf Estes - Bekas pendakwah dan pendeta penjara persekutuan, masuk dari Protestantisme.
 167. Yvonne Ridley - wartawan British, fdari Anglikanisme.
 168. Zaid Shakir - pemeluk Islam Amerika bekas Baptist memasuki Islam Sunah Waljamaah, pidato, ahli intelektual, pengarang, sarjana Islam, dan pengasas sama Zaytuna College di Amerika Syarikat.
 169. Zağanos Pasha - salah seorang komander tentera terpengaruh Mehmet II (Mehmet yang Penakluk) dan seorang lala, pernah dahulu seorang penasihat, mentor, tutor, penasihat, protector, untuk sultan.
Dari agama Yahudi

 1. Abdullah ibn Salam - 7th century sahabi said to have been a rabbi of aristocratic stock.
 2. Hibat Allah Abu'l-Barakat al-Baghdaadi - Berpengaruh pada abad ke-12 .Ahli Fizik, Ahli Falsafah, dan saintis yang menulis kritikan pada Aristotelian philosophy dan Aristotelian physics.
 3. Ibn Yahyā al-Maghribī al-Samaw'al - Ahli Matematik abad ke 12 dan ahli astronomi Islam.
 4. Ibn Sahl of Seville - Penyair berbangsa Andalusia Abad ke-13.
 5. Jacob Querido - 17th century successor of the self-proclaimed Jewish Messiah Sabbatai Zevi.
 6. Leila Mourad - Penyanyi dan Pelakon berbangsa Mesir pada zaman 1940an dan 1950an.
 7. Lev Nussimbaum - Seorang Penulis dan wartawan pada abad 20an serta orientalis.
 8. Muhammad Asad (Leopold Weiss) - Wartawan berbangsa Vienna, penulis, dan penterjemah yang melawat Hijaz pada 1930an, dan menjadi Duta Pakistan ke United Nations.
 9. Rashid-al-Din Hamadani - Ahli Fizik Abad ke - 13 Persian.
 10. Sultan Rafi Sharif Bey (Yale Singer) - 20th century pioneer in the development of Islamic culture in the United States.
 11. Tali Fahima - Aktivis Israel berfahaman politik sayap kiri, yang disabitkan kerana membantu pejuang Palestin. Memeluk agama Islam di Umm al-Fahm pada bulan Jun 2010.
 12. Yaqub ibn Killis - 10th century Egyptian vizier under the Fatimids.
 13. Youssef Darwish - a labour lawyer and activist who was one of the few from the Karaite Jewish community to remain in Egypt after the creation of the state of Israel in 1948.
Dari agama Buddha

 1. Keluarga Barmakid - awalnya para penjaga pekong Buddha besar berhampiran Balkh
 2. Daniel Moore - penyair.
 3. Donei Kalaminjaa - raja Maldives.
 4. Korguz - was an Uyghur gabenor Khorasan sewaktu pemerintahan pemerintah Mongol Ogedei Khan.
 5. Mahmud Ghazan - pemerintah ketujuh sIlkhanate.
 6. Muhammad Khodabandeh - pemerintah kelapan dinasti Ilkhaid dynasty di Iran
 7. Mubarak Shah - ketua ulus Chagatai Khanate
 8. Tarmashirin - Khan dari Chagatai Khanate berikutnya Duwa Timur.
 9. Hussein Ye - Seorang sarjana Islam keturunan Cina yang syarahan-syarahannya sering disiarkan di Peace TV.
Dari agama Hindu

 1. Abdul Wahid Pedersen - Danish cleric.
 2. A. R. Rahman (stands for Allah Rakha Rahman) - Penyanyi, penulis lirik, juga pemenang anugerah Oscar. Memeluk Islam dari Hindu.
 3. Dhiren Barot - Born in India to a Hindu family, Barot was later sentenced to 40 years in prison in the United Kingdom for conspiracy to murder. Barot admitted to plotting to bomb the New York Stock Exchange, the International Monetary Fund headquarters, and the World Bank, amongst other targets.
 4. Divya Bharti - Indian actress who converted on marriage to producer Sajid Nadiadwala..
 5. Jalaluddin Muhammad Shah - son of Raja Ganesha; he converted to Islam, then to Hinduism and finally reverted back to Islam, and later introduced Islam to many Hindus.
 6. Kabir Suman- Modern Bengali singer & songwriter officially converted to Islam from Hinduism in 2000.
 7. Kamala Suraiyya (formerly Kamala Das) - Anglo-Malayalam writer.
 8. Khusro Khan - a medieval Indian military leader who was a Hindu convert to Islam.
 9. Malik Kafur - Indian military general.
 10. Malik Maqbul - Prime Minister or Wazir of the Delhi Sultanate, during the reign of Feroz Shah Tughlaq.
 11. Murshid Quli Khan - the Mughal governor of Bengal.
 12. Muhammed Yusuf Khan - Born Maruthanayagam Pillai, he converted to Islam and later served as Commandant for the British East India Company troops.
 13. Rama Varma Kulashekhara - reportedly the first Indian king to accept Islam.
 14. Sahaj Ram Sapru - the grandfather of the British-Indian Muslim Philosopher, Sir Dr. Muhammad Iqbal, who was an official in Kashmir during the administration of the Afghan Governor Azim Khan.
 15. Sharmila Tagore - Converted after marriage to M A Patudi.
 16. Steven Vikash Chand - Arrested in the 2006 Toronto terrorism arrests.
 17. Tansen - Notable musician and poet.
Dari Sikhisme

 1. Ubaidullah Sindhi - pemimpin agama dan aktivis politik.
Dari agnostikisme atau ateisme

 1. Charles le Gai Eaton - British writer.
 2. Martin Lings - a widely acclaimed British scholar. He was raised as a Protestant, became an atheist, and later converted to Islam.
 3. Mos Def - American rapper and actor.
 4. Yusuf Islam (Cat Stevens) - British musician and singer (had a nominally Christian upbringing, but never was a believer)
 5. Zhang Chengzhi - contemporary Hui Chinese author; raised as an atheist.
Dari Paganisme 

 1. Abba Jifar I - raja Gibe Kerajaan Jimma.
 2. Baraq - seorang pemerintah Chagatai Khanate yang mengambil nama Ghiyas-ud-din selepas menjadi mualaf.
 3. Berke - cucu lelaki Genghis Khan dan pemimpin Golden Horde yang menjadi pemerintah Mongol pertama untuk menubuhkan Islam adalam sebuah negeri Mongol.
 4. David Myatt - dari Paganisme, bekas aktivis Neo-Nazi
 5. Nawrūz (Mongol emir) - seorang pemeluk Islam; he played an important role in the politics of the Mongol Ilkhanate.
 6. Negudar - Mongol general and noyan
 7. Nogai Khan - Mongol general and great-grandson of Genghis Khan.
 8. Samori Ture - founder of the Wassoulou Empire who resisted French rule in West Africa.
 9. Sultan Satuq Bughra Khan - 9th century Uyghur ruler who was one of the first Turks to convert to Islam.
 10. Tuda Mengu - Mongol leader of the Golden Horde
 11. Tughlugh Timur - the Khan of Moghulistan.
Dari Sabianism

 1. Hilal al-Sabi - seorang sejarawan, birokrat, dan penulis bahasa Arab.
 2. Sinan ibn Thabit - seorang doktor dan anak lelaki Thābit ibn Qurra.
Dari agama Majusi 
 1. Abdullah Ibn al-Muqaffa - penulis dan penterjemah Kalīla wa Dimna dari Middle Persian.
 2. Abu'l Hasan Mihyar al-Daylami - a Persian poet from Daylam.
 3. Abu-Lu'lu'ah Al-Nahawndi - a Persian who assassinated Umar al-Khattab.
 4. Abu-Mansur Daqiqi - a Persian poet.
 5. Fadl ibn Sahl - Persian vizier of the Abassid era.
 6. Naubakht - Pahlavi penterjemah mahkamah Abassid.
 7. Rattanbai Petit - isteri kedua Muhammad Ali Jinnah, pengasas Pakistan
 8. Saman Khuda - pengasas dinasti Samanid, one of the first native Persian dynasties in the Middle East and Central Asia after the collapse of the Sassanids.
Bekas agama yang tidak dapat ditentukan

 1. Abd al Malik - nama lahir Régis Fayette-Mikano — Penyanyi rap Perancis yang berasal dari Congo.
 2. Abd al Haqq Kielan - Swedish cleric.
 3. Abdallah Schleifer - prominent Middle East expert, former NBC Cairo Bureau chief, and a professor of TV journalism at the American University in Cairo who converted to Sufi Islam.
 4. Abdul Alim Musa - Muslim activist and director of Masjid Al-Islam in Washington, D.C.
 5. Abdul Waheed (Don Stewart-Whyte) - accused of participating in the 2006 transatlantic aircraft plot.
 6. Abdullah Ibrahim - South African Jazz musician.
 7. Ahmad Jamal - Jazz pianist.
 8. Ahmed el Inglizi - was an English architect and engineer who worked for the Sultan of Morocco Mohammed ben Abdallah in the 18th century and converted to Islam.
 9. Ajdin Muzaka - was the commander in the Battle of Torvioll.
 10. Ali Shaheed Muhammad - member of A Tribe Called Quest.
 11. Alys Faiz - human rights and peace activist; converted at the time of her marriage to Urdu poet Faiz Ahmed Faiz.
 12. Amir Butler- author, engineer and Islamic activist.
 13. Anthony Mundine - Australian Boxer, Former 2 time Super Middleweight Champion.
 14. Antoni Aleksander Iliński - a Polish-Ottoman military officer and general.
 15. Apisai Tora - Fijian politician.
 16. Batool Al-Toma - Irishwoman who is a member of the Board of Trustees of the Forum Against Islamophobia and Racism.
 17. B.G. Knocc Out - American west coast rapper.
 18. Begum Om Habibeh Aga Khan - born Yvette Blanche Labrousse, Miss France 1930, wife of Aga Khan III.
 19. Bob Denard - French mercenary.
 20. Brandon Mayfield - American attorney-at-law, was erroneously linked to the 2004 Madrid train bombings.
 21. Busta Rhymes - American rapper, songwriter and actor
 22. Charles Brooks, Jr. - converted while serving a sentence for murder; first person to be executed by lethal injection in the United States.
 23. Ilich Ramírez Sánchez - aka "Carlos the Jackal", convicted murderer and terrorist, currently in prison in France.
 24. Celestino Caballero - Boxer, Current Super Bantamweight Champion.
 25. Charles John Pelham (Abdul Mateen)- 8th Earl of Yarborough.[
 26. Christian Ganczarski- Head of "al Qaeda in Europe".
 27. Christopher de Bellaigue - journalist and author
 28. Christopher Paul (aka Paul Kenyatta Laws aka Abdulmalek Kenyatta) - American citizen, alleged member of al-Qaeda.
 29. Colleen LaRose - alleged intended assassin of Danish cartoonist Lars Vilks.
 30. Craig Hodges - former NBA player.
 31. David Hicks - convicted Australian terrorist.
 32. Derrick Shareef- charged in a plot to set off four hand grenades in garbage cans 22 December at the CherryVale Mall in Rockford, Illinois during the Christmas rush.
 33. Divine Styler - American hip-hop musician.
 34. Dwight Muhammad Qawi - Former boxing world Light Heavyweight and Cruiserweight champion.
 35. Edoardo Agnelli - eldest son of Gianni Agnelli, the industrialist patriarch of Fiat.
 36. Everlast - Irish-American rapper and singer-songwriter.
 37. Frithjof Schuon - metaphysician, poet, painter, philosopher (in the original and Platonic sense of this term), and a leading figure of the perennialist school.
 38. Gary Legenhausen - American philosopher and writer.
 39. Ghostface Killah - member of the Wu-Tang Clan.
 40. Gigi Gryce - American saxophonist, flutist, clarinetist, composer, arranger, and educator.
 41. Gustave-Henri Jossot - French caricaturist, illustrator and Orientalist painter.
 42. Hasan Akbar (born Mark Fidel Kools) - American sentenced to death for the murder of two fellow soldiers during the 2003 U.S. invasion of Iraq.
 43. H. Rap Brown - civil rights activisit.
 44. Ibrahim Hooper (Douglas Hooper) - Islamic activist, spokesman for the Council on American-Islamic Relations (CAIR).
 45. Ibrahim Savant - one of the suspects arrested in the UK in connection to the 2006 transatlantic aircraft terrorist plot in the United Kingdom.
 46. Idris Muhammad - American jazz musician.
 47. Iliaş Colceag - Moldavian military commander in the Ottoman and Russian Empire.
 48. Isabelle Eberhardt - explorer and writer.
 49. Jack Roche - convicted of involvement in an al-Qaeda plot to blow up the Israeli embassy in Canberra.
 50. Jadel Gregório - a Brazilian athlete.
 51. James Achilles Kirkpatrick - was the British Resident in Hyderabad
 52. Jan Janszoon - Dutch pirate.
 53. Jason Walters - of the Netherlands, member of the Hofstad Network, convicted on charges of terrorism.
 54. Jeff Fort - former Chicago gang leader, co-founder of the Black P. Stones gang, and founder of its El Rukn faction. He was convicted in 1987 of conspiring with Libya to perform acts of domestic terrorism.
 55. Jeffrey Mark Deskovic - served 15-year wrongful imprisonment sentence.
 56. Jemima Goldsmith daughter of the billionaire Sir James, who was married to Imran Khan
 57. Jesse of Kakheti - a ruler of Kakheti in eastern Georgia from 1614 to 1615.
 58. John Allen Muhammad - convicted serial killer, known as the Beltway Sniper.
 59. John Ward - (changed name to Yusuf Reis) British corsair and pirate.
 60. Johann von Leers - advisor to Muhammad Naguib known for his anti-Semitic polemics.
 61. José Padilla - the respondent in Rumsfeld v. Padilla currently on trial as an alleged al-Qaida operative, converted while in prison for aggravated assault.
 62. Juan Carlos Gomez - Former Cruiserweight Boxing Champion.
 63. Kérim Chatty- Swedish bodybuilding stuntman who was once suspected of attempted hijacking. The preliminary inquiry was dropped.
 64. Khaled Edward Blair - British barrister, later married Princess Badiya bint Al Hassan of Jordan.
 65. Khalid Sheldrake - an English pickle manufacturer who established a branch of the Western Islamic Association in South Shields in 1930.
 66. Larry Johnson - retired American professional basketball player.
 67. Lauren Booth - a British[309] broadcaster, journalist and human rights activist.
 68. Li Nu - a Chinese scholar in the Ming dynasty who visited Persia, converted to Islam, married a Persian or an Arab girl and brought her back to Quanzhou in Fujian.
 69. Lim Yew Hock - Singapore’s second Chief Minister from 1956 to 1959.
 70. MC Ren - American rapper and hip-hop producer.
 71. Malcolm X - American to Nation of Islam to Sunni Islam, African-American civil rights leader.
 72. Malik ul Salih - established the first Muslim state of Samudera Pasai.
 73. Maryam Jameelah - formerly Margret Marcus. Author of many books covering several subjects, including Modernism, Sociology, History, Jihad, Theology and Technology.
 74. Maurice Béjart - French choreographer.
 75. Mohammed Knut Bernström - Swedish ambassador.
 76. Michael Wolfe - American poet, author, and the President and Executive Producer of Unity Productions Foundation.
 77. Michael X - civil rights activist in the United Kingdom
 78. Nahshid Sulaiman - alternative hip hop artist.
 79. Nur al-Anwar al-Jerrahi (born Lex Hixon) - syncretist, Sufi convert, and co-founder of the Nur Ashki Jerrahi Sufi Order in the United States.
 80. Omar Ong Yoke Lin - (1917–2010) Malaysian politician, former government minister and founder of the Malaysian Chinese Association.
 81. Baron omar Rolf von Ehrenfels - Austrian anthropologist and orientalist.
 82. Philippe Fragione - French rapper and producer of French hip hop.
 83. Philippe Grenier - (1865–1944) French doctor, first Muslim MP in France.
 84. Q-Tip - North American hip-hop emcee, actor, and hip hop producer who was the leader of the critically acclaimed group A Tribe Called Quest.
 85. Rakan Ben Williams - suspected member of Al-Qaeda terrorist.
 86. Robert "Kool" Bell - musician.
 87. Robert D. Crane - former Presidential advisor and ambassador.
 88. Rodrigo de Triana - sailor and the first European since the Vikings known to have seen America who converted to Islam from Judaism
 89. Rory McLeod - British snooker player.
 90. Sahib Shihab - jazz saxophonist and flautist.
 91. Saida Miller Khalifa - British author who was originally called Sonya Miller.
 92. Shaheed Akbar - notable rapper who converted to Islam.
 93. Stephen Schwartz - American journalist, columnist, and author.
 94. Susanne Osthoff - German archaeologist who had worked in Iraq since 1991 and had been taken captive there for three weeks.
 95. Thomas J. Abercrombie -Famous photographer and writer for National Geographic Magazine
 96. Tiara Jacquelina - Malaysian actress.
 97. Titus Burckhardt - Swiss writer and scholar.
 98. Tony Hussein Hinde - an Australian-born Maldivian surfer and surfing pioneer who converted to Islam.
 99. Umar Islam - one of the suspects arrested in the UK in connection to the 2006 transatlantic aircraft terrorist plot in the United Kingdom.
 100. Uri Davis - seorang akademik dan aktivis yang bekerja pada hak asasi sivil di Israel, Pihak Berkuasa Negara Palestin dan Timur Tengah.
 101. Vladimir Khodov - pemimpin Beslan school hostage crisis- memasuki Islam dalam penjara.
 102. Vernel Fournier - pemain gendang jazz.
 103. Walt Hazzard - bekas pemain NBA
 104. Yusef Lateef - ahli muzik Jazz Amerika.- 
Mungkin ini hanyalah sebahagian dari yang sempat dicatatkan. Sumber disunting dari Wikipedia. Keris harap ini menjadi info am yang baik untuk pembaca.

K7L : Ad din...

[Video] Mat Sabu Ziarah Pemimpin Syiah Yang Bunuh Orang Sunni?Tahniah MyMassa dan GAP kerana berkongsi video Mat Sabu melawat dan bermesra dengan Bashar Al-Assad. Revolusi di Syria berbeza dengan negara arab yang lain kerana rakyat di Syria ditindas dengan kejam. Di Malaysia tak ada yang dicabut kuku atau diseksa apabila turun berdemonstrasi!

Siapa Bashar Al-Assad? Dia adalah pemimpin syiah yang menghalalkan darah Ahli Sunnah Wal Jamaah untuk dibunuh. Dia juga berperangai seakan firaun. Bayangkan Surah Al-Ikhlas diubah dengan meletakkan namanya :
Dan juga kalimah diubah mengikut citarasanya. Tentera Bashar Al-Assad mengugut dan membunuh rakyatnya sendiri untuk mengekalkan kedudukannya sebagai pemerintah.
Cerita mengenai Revolusi di Syria bersangkut-paut dengan tiga sebab utama iaitu penindasan rakyat lebih 40 tahun, kebangkitan rakyat di negara-negara Arab lain dan kemuncaknya adalah insiden 20 remaja menconteng dinding dengan menulis “RAKYAT MAHU JATUHKAN KERAJAAN”. Remaja-remaja itu ditangkap, diseksa, dicabut kuku, tangan dan kaki, hingga seorang daripadanya meninggal dunia.Selain itu berita bahawa beratus ribu Ahli Sunnah Wal Jamaah dibunuhnya pada peristiwa Hama-1982. Banyak lagi kekejaman dan kepesongan akidahnya selaku syiah tegar dapat dilihat. Anehnya puak PAS semacam tidak percaya Mat Sabu adalah syiah. Dengan adanya video tersebut maka terbuktilah PAS sedang dikuasai oleh golongan syiah.


Memang macam tidak persan dan pastinya Mat Sabu tidak mengaku dirinya syiah kerana syiah terkenal dengan ritualnya iaitu Taqqiyah :

TAQQIYAH RITUAL KAUM SYI’AH


Taqiyah menurut kaum Muslimin adalah sebuah istilah yang pemahamannya hanya terarah kepada satu arti Yaitu “Dusta”. Adapun menurut Syi’ah taqiyah berarti perbuatan seseorang yang menampakkan sesuatu berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya, artinya nifaq dan menipu dalam usaha mengelabui atau mengecoh manusia. Taqiyah adalah satu prinsip dari prinsip-prinsip kesesatan mereka. Taqiyah memiliki kedudukan yang luar biasa, mereka telah menempatkannya dalam tempat pengagungan dan pengkultusan, hingga mereka menjadikannya sebagai asas dalam agama mereka, dengan taqiyah seorang hamba akan mendapatkan pahala dan ihsan dari Allah.

Taqiyah adalah satu rukun dari rukun-rukun agama mereka, seperti halnya shalat. Ibnu Babawaihmengatakan:“Keyakinan kami tentang taqiyah itu adalah dia itu wajib. Barangsiapa meninggalkannya maka sama dengan meninggalkan shalat.”[Al-I’tiqadat, hal.114].


Mereka menisbatkan kepada imam keenam Ja’far Ash-Shadiq, dia berkata: “seandainya saya mengatakan bahwa yang meninggalkan taqiyah sama dengan yang meninggalkan shalat tentu saya benar.” [Al-I’tiqadad, hal.114]

Sumber : Abu Salma

Jadi jelas sebenarnya PAS sedang cuba dikuasai oleh syiah melalui Mat Sabu dan konco-konconya. Tidak mustahil Harun Din sedang cuba diusir secara total daripada masuk campur hal ehwal PAS kerana dia bukan syiah. Maka tidak mustahil juga PAS bekerjasama dengan DAP yang anti Islam. Apakah Ahli Sunnah Wal Jamaah sedang diancam di Malaysia? Ini video pembongkaran Mat Sabu sebagai syiah.

   

Haji Hadi juga akui Mat Sabu berfahaman Syiah [Klik Sini].

K7L : UMNO tidak menerima syiah..tetapi sebaliknya bagi PKR dan PAS..

29/10/2012

Rampas Tanah Yayasan Selangor Pulau Carey - Part II
Sebelum ini Keris ada menulis tentang Part I di [SINI]. Kini TMS mendedahkan lagi perihal rampasan tanah yayasan di Pulau Carey. Sebelum kita ikuti pendedahan tersebut, Keris mahu mengimbas kembali sebuah surat yang pernah ditulis oleh Eli Wong kepada MB Selangor. Ada kaitan dengan rampasan? [Klik Sini]


"Sambungan dari SIRI 1 (klik) yang lalu di mana telah kami paparkan bahawa Ilham Marzuki, pengurus besar Yayasan Selangor telah menghantar sekumpulan pengawal keselamatan ke dalam tanah pajakan yang diberi kepada AGRO SEGAR SDN BHD dan ALAF GIGIH SDN BHD di Pulau Carey, Kuala Langat bagi menghalau para pekerja AGRO dan ALAF dari tanah tersebut seterusnya merampas kedudukan aset dan premis AGRO dan ALAF" - Team Media Selangor

Benar, Ilham Marzuki telah menghantar sepasukan pengawal keselamatan ke dalam tanah di atas dan Ismail Abdul Rahman selaku pengurus ladang bagi pihak AGRO telah membuat satu laporan polis berkaitan insiden tersebut.

Namun, siasatan yang TMS lakukan mendapati bahawa Ilham Marzuki telah mendapatkan perintah mahkamah secara "EX-PARTE" bagi mengambil alih semula kedudukan AGRO dan ALAF atas alasan-alasan seperti yang dipohon dan dibenarkan oleh mahkamah.

Namun perlu diingat, bahawa perintah interim yang diberikan oleh mahkamah kepada Yayasan Selangor adalah bersifat sementara dan satu pihak.AGRO mahupun ALAF berhak untuk membuat pencelahan secara "INTER-PARTE" dan mahkamah akan mendengar pula hujah yang bakal dikemukakan oleh pihak mencelah pada 30hb Oktober (Selasa) nanti.

Apakah penyebab kepada kesungguhan Yayasan Selangor di bawah tadbir Ilham Marzuki selaku pengurus besarnya bersungguh-sungguh mahu menghambat keluar AGRO dan ALAF? Menjadi satu tanda tanya yang besar.


Benarkah seperti telahan sahabat blogger TMS, Jawa Bernam bahawa tanah berkepentingan di Pulau Carey tersebut bakal diberikan kepada YB Elizabeth Wong, exco pelancongan, hal ehwal pengguna dan alam sekitar negeri Selangor sebagaimana tanah di Klang milikan Yayasan Selangor yang berharga jutaan ringgit bakal diberikan kepada beliau kononnya bagi tujuan mendirikan pusat kebudayaan kaum Cina?

Jika benar, apakah kaitan Elizabeth Wong dengan TRILINK CONSTRUCTION SDN BHD yang bakal menggantikan AGRO dan ALAF dalam membangunkan tanah milik Yayasan Selangor di Pulau Carey tersebut?


Lebih misteri, apa pula sangkut paut Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam urusan menghalau AGRO dan ALAF, seterusnya memberi 'big favor' kepada TRILINK sehingga setiap surat-menyurat dalam mendapatkan urusan berkait dengan tanah berkepentingan Yayasan ini mesti terdapat nama Anwar Ibrahim di bahagian sisipan (salinan kepada atau c.c.) ?

Siapakah TRILINK yang bernilai bilion ringgit ini?


Dan bagaimana pula bakal nasib kaum asli terutama Mah Meri yang menduduki kawasan sekitar tanah tersebut?


K7L : Bawak pengawal letak di bumi orang asli?..

Biadap Apabila Puak 'Royalti' PAS Tidak Hormati Ibadah Qurban!


Biadap! Ibadah qurban merupakan satu perkara yang dibuat dengan ikhlas. Dibuat kerana Allah dan memperingati ketabahan Nabi ibrahim a.s serta taatnya Nabi Ismail a.s menuruti perintah Allah.

Kurang ajarnya mereka ini, jadikan ibadah qurban sebagai tempat untuk berpolitik!


Lihat bagaimana lembu itu diselimuti dengan bendera Royalti? Inilah 'agama' puak PAS sekarang. Mereka berkiblatkan politik. Sudah rosak dan perlu disiasat! Masa untuk tukar kepimpinan Kelantan. Sesat dan tiada kemajuan sepanjang dipegang oleh Nik Aziz. 

K7L : Qurban, Umrah, Kalimah Allah, Bisikan Allah, Nabi sama dengan mamat di kampung..apa lagi yang sesat datang daripada puak PAS?

Antara Bible Dan Injil - Serupa Atau Berbeza?


Ya! Teringat pernah berbicara perihal Bible dan Injil dengan @MctheoryCroniez baru-baru ini. Beberapa hujah di antara kami berdua berlangsung di dalam kereta daripada Kuala Lumpur menuju ke Kedah tempohari. Akhirnya Mc telah menunaikan janjinya kepada Keris untuk berkongsi fakta menarik tentang Bible di blog Kedah Ke KL.

Kebanyakan orang menyangka bahawa bible adalah nama lain bagi Kitab Injil. Ramai di khalayak umat Islam menyangka bahawa isi bible adalah kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa A.S. tetapi ianya di ubah. Apakah benar pandangan ini? Mari kita lihat sejarahnya kerana apabila disebut kitab Allah, ia bermaksud wahyu (kalamullah) yang diturunkan Allah S.W.T kepada seorang rasul. Selain Al-Quran, terdapat kitab-kitab lain yang diimani oleh umat islam iaitu Injil, Taurat dan Zabur. Adakah bible merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa A.S?Sebenarnya bible adalah himpunan kitab-kitab warisan daripada kitab-kitab yahudi (old testament, Perjanjian Lama) dan kitab-kitab yang ditulis selepas Jesus Christ (new testament, Perjanjian Baru). Ertinya, ia bukan wahyu Allah kepada Nabi Isa seperti Al-Quran yang merupakan wahyu kepada Nabi Muhammad S.A.W. 

Apabila disebutkan wahyu, maka sebutannya adalah Allah berfirman, kerana itu adalah firman langsung Allah kepada seorang rasul agar disampaikan kepada umat. Bible adalah tulisan manusia atau riwayat. Kerana itulah kita dapati keraguan terhadap ketuluenan bible terus menjadi isu yang dibangkitkan oleh penganut Kristian sendiri.

Apakah kaitan Gospel dengan bible?

Gospel adalah tulisan kitab-kitab warisan yang kononnya telah ditulis oleh pengikut-pengikut Jesus Christ. Gospel merupakan kandungan atau juzuk-juzuk dalam bible. Ia merujuk kepada empat buah kitab awal di dalam bible pada bahagian New Testament yang merakankan kisah hidup dan kematian Jesus Christ; Gospel of Matthew, Mark, Luke dan John yang digelar Canonical bible atau Injil Kanonik. 

Keempat-empat kitab ini dianggap sahih pada pandangan ilmuan Kristian, walaupun pada awalnya terdapat beberapa kitab Gospel selain daripada itu. Bagaimanapun, tiada satu bahagian pun daripada Gospel tersebut yang masih kekal dan dapat diwarisi. Ironinya, keempat-empat Gospel yang dijadikan rujukan itu asalnya dalam bahasa Greek dan bukannya bahasa Aramaic iaitu bahasa pertuturan Nabi Allah Isa A.S. dan pengikutnya.

Apakah kesan Gospel tersebut terhadap kepercayaan kepada tuhan?


Adalah penting untuk diketahui umum bahawa terdapat 10 buah kitab Gospel sebelum abad ke-4 Masihi. Termaktub di dalam sejarah, Raja Konstantin I telah mengumpulkan ahli-ahli agama dalam Majlis Nicaea pada tahun 325 M bertujuan untuk menyelesaikan pertelingkahan sengit terhadap persoalan pokok di dalam kepercayaan di kalangan soal kepercayaan di kalangan ahli-ahli agama Kristian iaitu bersangkutan dengan isu sama ada Jesus (Nabi Isa A.S) itu Tuhan atau tidak.

Terdapat dua golongan ilmuan Kristian pada waktu itu. Satu golongan ilmuan mempercayai Jesus adalah seorang insan (hamba Tuhan) dan satu golongan lagi mempercayai ketuhanan Jesus (memiliki unsur ketuhanan/anak Tuhan). Golongan majoriti di kalangan ilmuan ketika itu mengatakan bahawa Jesus adalah hamba Tuhan. Walau bagaimanapun, dalam majlis tersebut golongan majoriti ini telah di paksa supaya tunduk dan mengalah kepada golongan minoriti yang mempertuhankan Jesus.

Golongan ilmuan majoriti terpaksa mengalah kepada minoriti. Sesuatu yang bertentangan dengan disiplin ilmu dan amat tidak masuk akal. Semua prinsip ilmu terpaksa tunduk kepada kehendak Raja Konstantin I. Beliau merupakan Maharaja Rom yang pertama memeluk agama Kristian. Sebagai Raja Rom, kepercayaa pagan dan mitos yang berasal daripada mitologi Romawi yang percaya kepada pelbagai tuhan dan dewa-dewi masih bertapak dalam dirinya. Ini mempengaruhi keputusan Majlis Nicaea.

Peranannya dalam mencari jalan penyelesaian kepada pertelingkahan golongan agamawan membawa kepada satu resolusi Majlis Nicaea (325 M) yang menerima pakai doktrin ketuhanan Jesus dan konsep ‘trinity’; mempercayai bahawa ‘tuhan itu tiga’, iaitu terdiri daripada Tuhan bapa, Tuhan anak dan Ruhul Qudus. 

Serentak dengan itu, Majlis Nicaea (325 M) juga telah menafikan kesahihan beberapa kitab Gospel selain daripada Gospel of Matthew, Mark, Luke dan John, di antaranya ialah The Letter of Barnabas, Didache, Thomas dan Mathias (sekadar menyebut beberapa nama). Bible yang lain ini dianggap palsu, menyimpang, tidak asli atau dongeng. Mereka menggolongkannya ke dalam istilah seperti Gnostik atau Apocrypha.

Peristiwa ini berlaku sekitar 300 tahun setelah ‘kematian’ Jesus Christ. Bertitik tolak dari situlah berkembangnya segala kekeliruan dan pertentangan akidah dengan kepercayaan yang telah dipegang oleh majoriti penganutnya sebelum tarikh tersebut. - 
[sumber]

K7L : Konsep trinity kalau diulas lagi akan jadi lagi panjang ceritanya..

Nak Pesan Awal-Awal

Keris 7 Lok kata :
korang sume nak komen apapon..aku tak kisah..tapi kalau komen tu boleh didakwa di mahkamah..aku akan bekerjasama dengan pihak berkuasa dan tidak akan bertanggung jawab ke atas komen yang korang buat..anda tulis..anda dapat...

Arkib Keris 7 Lok

busuk