11/09/2011

Apa Itu Akta Hasutan? Akta Keselamatan Dalam Negeri? Apa Semua Ini?

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
Assalamualaikum w.b.t
Ramai yang mungkin keliru ataupun tidak tahu mengenai perbezaan Akta Hasutan dengan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Keris tidak berapa pandai mengenai hal-hal sebegini, mujur ada pihak yang berkongsi maklumat serta ilmu ini buat tatapan kita semua. Mari kita sama-sama kaji dan faham tentang perkara tersebut.
UNDANG-UNDANG MALAYSIA
Akta 15
AKTA HASUTAN 1948

Suatu Akta untuk memperuntukkan hukuman bagi hasutan.
[Semenanjung Malaysia —19 Julai 1948,
Ord. No. 14 tahun 1948;
Sabah—28 Mei 1964, P.U. 149/1964;
Sarawak—20 November 1969, P.U.(A)476/1969]

Tajuk ringkas

1. Akta ini bolehlah dinamakan Akta Hasutan 1948.

Tafsiran

2. Dalam Akta ini—

“Kerajaan” ertinya Kerajaan Malaysia dan Kerajaan mana mana Negeri di Malaysia;

“menghasut” apabila dipakai bagi atau digunakan berkenaan
dengan apa-apa perbuatan, ucapan, perkataan, penerbitan atau
apa-apa benda lain menjadikan perbuatan, ucapan, perkataan,
penerbitan atau benda lain itu sebagai yang mempunyai
kecenderungan menghasut;

“penerbitan” termasuk semua perkara bertulis atau bercetak dan
segala benda sama ada atau tidak serupa jenisnya dengan perkara
bertulis atau bercetak yang mengandungi apa-apa gambaran yang
boleh dilihat atau yang mengikut rupanya, bentuknya atau dengan
apa-apa cara lain boleh menggambarkan perkataan atau gagasan,
dan juga termasuk tiap-tiap naskhah dan keluaran semula atau
keluaran semula substansial apa-apa penerbitan;

“perkataan” termasuk apa-apa ungkapan, ayat atau bilangan
perkataan atau gabungan perkataan yang berturut-turut yang lain,
sama ada secara lisan atau bertulis;

Kecenderungan menghasut

3. (1) Sesuatu “kecenderungan menghasut” ialah kecenderungan—

(a) bagi mendatangkan kebencian atau penghinaan atau
bagi membangkitkan perasaan tidak setia terhadap
mana-mana Raja atau Kerajaan;

(b) bagi membangkitkan rakyat mana-mana Raja atau
penduduk mana-mana wilayah yang diperintah oleh
mana-mana Kerajaan supaya cuba mendapatkan
perubahan, dengan apa-apa cara selain cara yang sah,
apa-apa jua yang wujud menurut undang-undang di
dalam wilayah Raja itu atau wilayah yang diperintah
oleh Kerajaan itu;

(c) bagi mendatangkan kebencian atau penghinaan atau
bagi membangkitkan perasaan tidak setia terhadap
pentadbiran keadilan di Malaysia atau di mana-mana
Negeri;

(d) bagi menimbulkan perasaan tidak puas hati atau tidak
setia di kalangan rakyat Yang di-Pertuan Agong atau
rakyat Raja mana-mana Negeri atau di kalangan
penduduk Malaysia atau penduduk mana-mana Negeri;

(e) bagi mengembangkan perasaan niat jahat dan
permusuhan antara kaum atau golongan penduduk
yang berlainan di Malaysia; atau

(f) bagi mempersoalkan apa-apa perkara, hak, taraf,
kedudukan, keistimewaan, kedaulatan atau prerogatif
yang ditetapkan atau dilindungi oleh peruntukan
Bahagian III Perlembagaan Persekutuan atau Perkara
152, 153 atau 181 Perlembagaan Persekutuan.

(2) Walau apa pun apa-apa jua dalam subseksyen (1), sesuatu
perbuatan, ucapan, perkataan, penerbitan atau benda lain tidak
boleh disifatkan sebagai menghasut semata-mata oleh sebab perbuatan, uacapan, perkataan, penerbitan atau benda lain itu mempunyai kecenderungan -
(baca sepenuhnya di SINI)


UNDANG-UNDANG MALAYSIA
Akta 82
AKTA KESELAMATAN DALAM NEGERI 1960

Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi keselamatan dalam
negeri Malaysia , tahanan pencegahan, pencegahan subversif,
penghapusan keganasan terancang terhadap orang dan harta di
dalam kawasan tertentu di Malaysia, dan mengenai perkara yang
bersampingan dengannya.

[Semenanjung Malaysia—1 Ogos 1960, Akta 18 tahun 1960;
Sabah, Sarawak*—16 September 1963, L.N. 232/1963]

BAHAWASANYA tindakan telah diambil dan tindakan selanjutnya
diancam oleh sekumpulan besar orang di dalam dan di luar Malaysia—

(1) untuk menyebabkan, dan untuk menyebabkan sebilangan
besar warganegara takut akan, keganasan terancang terhadap
orang dan harta; dan

(2) untuk mendapatkan perubahan, selain dengan cara yang
sah, Kerajaan Malaysia yang sah yang ditubuhkan menurut
undang-undang;

DAN BAHAWASANYA tindakan yang diambil dan ancaman yang
dibuat itu memudaratkan keselamatan Malaysia;

DAN BAHAWASANYA Parlimen berpendapat perlu dihentikan atau
dicegah tindakan itu;

Oleh hal yang demikian MENURUT Perkara 149 Perlembagaan
MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri
Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan
persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang
dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti yang berikut:

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Tajuk ringkas

1. Akta ini bolehlah dinamakan Akta Keselamatan Dalam Negeri
1960.
(baca selanjutnya di SINI)


PENJELASAN MENGENAI AKTA KESELAMATAN DALAM NEGERI (ISA) 1960

Oleh: Pemikir

Apakah itu AKDN atau ISA?

Akta ini adalah salah satu undang-undang pencegahan yang digubal di bawah perkara 149,Perlembagaan Persekutuan. Ia telah dikuatkuasakan di Semenanjung Malaysia pada 1 Ogos 1960 dan diperluaskan penguatkuasaannya di Sabah dan Sarawak pada 16 September 1963.

Apakah tujuan tujuan ISA?

Tujuan ISA adalah untuk mengelakkan dari berlaku ancaman keselamatan, ketenteraman awam dan keamanan negara yang dilakukan oleh individu atau kumpulan tertentu yang bertujuan menganggu-gugat keamanan dan kestabilan negara.

Pernahkah ISA dipinda?

ISA pernah dipinda beberapa kali pada tahun-tahun berikut: 
1) 1962 
2) 1963 
3) 1964 
4) 1965 
5) 1966 
6) 1969 
7) 1989

Kenapa tidak digunakan Ordinan Jenayah sedia ada?

ISA tidak bermotif untuk menganayai sesiapa juga yang ditahan oleh polis. Mereka ditahan berasaskan kepada kegiatan-kegiatan yang boleh mengganggu-gugat keselamatan dan ketenteraman awam termasuklah sabotaj, subversif, pengintipan (espionage), ekstremis agama dan kaum, keganasan dan militan. Selain itu, maklumat risikan dari dalam dan luar negera terutamanya dari badan-badan keselamatan awam negara luar juga diambil kira. Penilaian tahanan ISA diasaskan kepada maklumat terperinci pihak polis. Sekiranya tiada sebarang bukti, tahanan dibebaskan mengikut masa tertentu. Peruntukan undang-undang Kanun Acara Jenayah dan Kanun Keseksaan, tidak mempunyai peruntukan untuk membicarakan kes-kes ISA.

Apakah yang dimaksudkan dengan penahanan?

Seksyen 73 (1) ISA memberi kuasa kepada polis mengambil tindakan awalan menahan mana-mana individu/kumpulan yang dianggap boleh mengancam keselamatan dan ketenteraman awam. Seksyen ini membolehkan polis menahan individu berkenaan selama; a) 1 hari 1 malam (24 jam)b) 2 hari 2 malam (48 jam)c) 1 minggu (168 jam)d) 60 hari (1440 jam)Jika pihak polis belum berpuas hati selepas 60 hari, ia perlu memaklumkan kepada Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dengan mengemukakan hujah-hujah yang kukuh bagi membolehkan tahanan dilanjutkan lebih daripada 60 hari.

Benarkah ISA dikatakan bertentangan dengan hak asasi manusia?

Sebenarnya dalam masa 3 bulan tahanan boleh dirujuk kepada Lembaga Penasihat Tahanan mengenai hak mereka dengan membawa peguam mereka bersama-sama dengan Lembaga Penasihat Tahanan. Sekiranya Lembaga Penasihat mendapati tahanan berkenaan masih ada ancaman keselamatan maka, tahanan boleh dilanjutkan sehingga 60 hari.

Adakah ruang rayuan untuk mereka yang ditahan?

Walaupun peruntukan 73(1) menyatakan pihak polis tidak perlu merujuk kepada Menteri Dalam Negeri, namun tahanan mempunyai hak untuk mencabar kesahihan penahanan mereka dan juga berhak membawa keluarga bersama peguam berhadapan dengan Lembaga Penasihat.

Selepas 60 hari, jika pihak polis mendapati masih ada ancaman kepada keselamatan negara maka perakuan hendaklah dibuat kepada Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri mengikut peruntukan seksyen 8(1) atau 8(5) dimana Menteri akan melihat hujah-hujah pihak polis untuk menahan individu berkenaan melebihi 60 hari.

Selepas Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri mengkaji hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak polis Menteri perlu menurunkan tandatangan ke atas dokumen yang dipanggil perintah terhad (Detention Order).

Adakah negera-negera lain mempunyai akta yang serupa ISA?

Beberapa negara lain turut mempunyai undang-undang yang meyerupai ISA untuk mempertahankan keselamatan negara mereka dari ancaman dalam dan luar.

Singapura mempunyai ISAnya tersendiri bagi tujuan menahan individu yang dianggap boleh mengancam keamanan dan keselamatannya. Pada 1963 dalam operasi Coldstore seramai 100 individu-individu terdiri dari ahli-ahli politik dan persatuan telah ditahan. Pada 2006, Singapura menahan Mas Selamat Bin Kastari, anggota (JI) Jamaatul Islamiyyah.

Brunei juga berhadapan dengan ancaman tertentu dan ISA telah digunapakai.

Filipina, Thailand dan Indonesia tidak mempunyai akta bertulis seperti ISA. Mereka menggunakan undang-undang sedia ada untuk menangani individu-individu yang menjejaskan keselamatan negara mereka.

Di Indonesia, aktivis-aktivis Jamaatul Islamiyyah (JI) begitu aktif dan mereka telah melakukan pengeboman di beberapa hotel terkemuka di Jakarta pada 17 Julai 2009. Pada 2002, Bali juga menghadapi pengeboman yang telah mengorbankan 202 orang, majoritinya pelancong dari Australia.

Negara Thailand mengakui bahawa Malaysia adalah satu-satunya Negara aman yang mempunyai akta khusus untuk menghadapi ancaman yang memudaratkan Negara.

Amerika Syarikat sebuah negara yang mengagungkan demokrasai dan hak asasi turut mempunyai akta yang serupa yang dipanggil The USA Patriot Act (Providing Appopriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act).

Akta yang komprehensif itu melibatkan pindaan-pindaan akta lain demi mengukuhkan perpaduan Amerika Syarikat. Misalnya, Patriot Act membolehkan pindaan dibuat kepada akta Immigration and Nationality Act (INA). Ia membolehkan menahan seseorang asing yang membahayakan keselamatan AS sehingga 90 hari dan paling lama 6 bulan jika diperlukan.

Dalam kes pengeboman New York Trade Centre pada 9 September, ramai individu dari negara asing yang disyaki terlibat dalam tragedi itu ditahan dan dipenjarakan di penjara Guantanamo Bay sehingga kini, termasuk 2 dari rakyat Malaysia.

Akta ini walaupun diterima oleh majoriti ahli kongres tetapi telah dikritik keras oleh kumpulan-kumpulan hak asasi manusia, namaun kerajaan AS tetpa mempertahankannya.
Di United Kingdom, akta seperti ISA yang dipanggil Terrorism Act yang bukan baru telah diguna pakai untuk berdepan dengan terrorism di utara Ireland.

Maklumat Tambahan

AKTA KESELAMATAN DALAM NEGERI (ISA) DIKEKALKAN DEMI MENJAMIN KESEJAHTERAAN NEGARA
kredit :
Islam Agamaku! Melayu Bangsaku! 

Dirgahayu Malaysia Tanahairku!

Keris 7 Lok kata: Keris adalah seorang blogger yang menyokong ISA!..

0 ulasan:

Post a Comment

Nak Pesan Awal-Awal

Keris 7 Lok kata :
korang sume nak komen apapon..aku tak kisah..tapi kalau komen tu boleh didakwa di mahkamah..aku akan bekerjasama dengan pihak berkuasa dan tidak akan bertanggung jawab ke atas komen yang korang buat..anda tulis..anda dapat...

Arkib Keris 7 Lok

busuk